Page 1 of 1

[2016] June, 18 - Moscow City Race #4

Posted: Mon Jun 20, 2016 4:08 pm
by Anton Nikulin
18 of June

Pdfs: https://drive.google.com/open?id=0B6AuA ... 3F3OWNGLXM

GIANT
women:
1 Dariya Malisheva
2 Elizaveta Khokhlova
3 Olga Kiseleva

am:
1 Michail Pigida
2 Aleksandr Savin
3 Vladimir Rogachev
4 Dmitriy Banshikov
5 Anton Yakushkin
6 Anatoly Blynsky
7 Alexander Chernovich
8 Pavel Popp
9 Alexey Yurkov

pro:
1 Anton Nikulin
2 Anton Kolesov
3 Oleg Glushko
4 Artem Yablokov

HYBRID
women:
1 Olga Kiseleva
2 Dariya Malisheva
3 Elizaveta Khokhlova

am:
1 Aleksandr Savin
2 Michail Pigida
3 Vladimir Rogachev
4 Alexander Chernovich
5 Dmitriy Banshikov
6 Alexey Yurkov
7 Pavel Popp
8 Anton Yakushkin

pro:
1 Anton Nikulin
2 Anton Kolesov
3 Oleg Glushko
4 Artem Yablokov